Intro Beije Buijs

Human Resource Management

In uw organisatie bestaat behoefte aan interim HRM capaciteit. Dat kan zijn voor het waarnemen van een zwangerschapsverlof van n van uw medewerksters of een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit in geval van reorganisatie of grote wervingsvraag.
Nienke Beije Buijs kan in zon geval zaken voor u waarnemen. Door brede kennis van het vakgebied en jaren lange ervaring in diverse werkomgevingen in staat uw personeelsmanagement snel op te pakken.

Communicatie

Human resources gaat om mensen. Mensen met eigen ervaringen, ideen en wensen. Daar past iemand bij die daar begrip voor heeft en zaken helder kan verwoorden en reflecteren.

Lid NVP

Nienke is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatie-ontwikkeling (NVP). Tijdens selectie opdrachten wordt de sollicitatie code van het NVP gehanteerd.

Contact

Spreekt bovenstaande u aan en wilt u hierover doorpraten, neem dan vrijblijvend contact op.